Apoio unha recuperación cara a unha economía máis sostible e robusta e demando o establecemento de alianzas entre partidos políticos, empresas, sindicatos, medios de comunicación, ONG e sociedade civil para apoiar e implementar un paquete de estímulos sostibles, baseado no mellor coñecemento científico e nas mellores prácticas, que permita avanzar cara a unha sociedade máis próspera, sostible, saudable e resiliente.